Give us a call
+49 6074 404-0

Privacy statement

Chronimy i respektujemy Państwa dane osobowe.

 

Dziękujemy za odwiedzenie naszych stron oraz za zainteresowanie naszymi produktami i usługami. Jeżeli przekażą nam Państwo dane osobowe, dołożymy wszelkich starań, aby ich gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie odbywało się z najwyższą starannością. 

PORTAS to przedsiębiorstwo oferujące usługi w zakresie innowacyjnych systemów renowacyjnych i modernizacyjnych. Siedzibą europejskiej centrali PORTAS jest Dietzenbach, niedaleko Frankfurtu nad Menem. Podejmujemy wszelkie wymagane przepisami ustawowymi działania w celu ochrony Państwa danych osobowych.

Administratorem danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) i innych przepisów o ochronie danych jest PORTAS DEUTSCHLAND Folien GmbH & Co. Fabrikations KG („PORTAS”), Dieselstraße 1-3, 63128 Dietzenbach.

W razie pytań w związku z niniejszą polityką prywatności prosimy o skontaktowanie się z naszym Inspektorem Ochrony Danych w europejskiej centrali PORTAS pod podanym poniżej adresem korespondencyjnym lub adresem e-mail: datenschutz@portas.de.

 

1  Kogo dotyczy niniejsza polityka prywatności i jakie dane są gromadzone?

 

1.1  Podczas każdej wizyty na naszej stronie internetowej nasz system pobiera automatycznie dane i informacje z systemu Państwa komputera. 

Gromadzone są następujące dane: 

• adres IP komputera, z którego następuje połączenie ze stroną,
• data i godzina wizyty na stronie, 
• strona internetowa, z której system użytkownika został przekierowany na naszą stronę, 
• strona internetowa, którą system użytkownika otworzył za pośrednictwem naszej witryny, 
• przeglądarka i system operacyjny, z których użytkownik korzysta, operator usług internetowych użytkownika. 

Dane zapisywane są czasowo w tzw. pliku dziennika naszego systemu. Dane te nie są przechowywane wraz z innymi Państwa danymi osobowymi. 

 

1.2  Nasza strona internetowa umożliwia osobom zainteresowanym złożenie zapytania w sprawie wyznaczenia terminu spotkania z doradcą w danej lokalizacji, zgłoszenie chęci otrzymania darmowego pakietu informacyjnego lub informacji na temat współpracy partnerskiej na zasadzie franczyzy. W razie nawiązania kontaktu przez naszą witrynę w jednym z podanych wyżej celów dane, które użytkownik wypełnia w oknie wprowadzania danych, zostaną do nas przesłane i przez nas zapisane. 

Dane te obejmują: 

• imię i nazwisko,
• adres,
• adres e-mail,
• numer telefonu,
• zakres zainteresowania. 

W momencie przesłania informacji dodatkowo pobierane i zapisywane są automatycznie przez nasz system następujące dane: 

• adres IP,
• data i godzina złożenia zapytania.

W celu umożliwienia przetwarzania danych podczas procedury wysyłania zapytania pozyskujemy od Państwa zgodę na przetwarzanie danych oraz odsyłamy do niniejszej polityki prywatności. 
Alternatywnie możliwe jest nawiązanie z nami kontaktu za pośrednictwem udostępnionego adresu e-mail. W takim przypadku zapisujemy Państwa dane osobowe przesłane drogą mailową. 

 

1.3  W przypadku skorzystania już z naszych usług możliwe jest przekazanie na naszej stronie internetowej informacji na temat swoich doświadczeń. W następstwie wypełnienia formularza w celu przekazania własnej oceny wprowadzone dane i informacje zostaną do nas przesłane i przez nas zapisane. 

Są to następujące dane i informacje: 

• imię i nazwisko,
• adres, 
• adres e-mail,
• informacja o tym, z jakich naszych usług skorzystano, 
• treść oceny. 

W momencie przesłania oceny dodatkowo pobierane i zapisywane są automatycznie przez nasz system następujące dane: 

• adres IP,
• data i godzina złożenia zapytania.

 

2  W jakim celu wykorzystujemy Państwa dane i na jakiej podstawie prawnej?

 

2.1  Zapisywanie automatycznie pobieranych danych w naszych tzw. plikach dziennika następuje w celu zapewnienia funkcjonalności strony. Ponadto dane służą do celów statystycznych z myślą o optymalizacji strony internetowej i zapewnieniu bezpieczeństwa technicznych systemów informatycznych. W powyższym kontekście nie następuje analiza tych danych do celów marketingowych. 

Podstawą prawną czasowego przechowywania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes dotyczący przetwarzania danych wynika z przedstawionych wyżej celów. 

 

2.2  Jeżeli użytkownik kontaktuje się z nami w celu ustalenia w danej lokalizacji terminu spotkania doradczego lub w celu przesłania darmowego pakietu informacyjnego, przetwarzanie jego danych będzie służyło realizacji tego celu. Dane, które są automatycznie gromadzone podczas procedury wysyłania zapytania, służą do zapobiegania nadużyciu formularzy oraz zapewnieniu funkcjonalności i bezpieczeństwa naszej witryny. Ponadto Państwa dane wykorzystujemy do przesyłania reklamy pocztowej, chyba że zgłoszono nam sprzeciw w tym zakresie. Jeżeli w sposób wyraźny udzielono nam zgody na przesyłanie reklamy drogą e-mailową, wówczas dane te zostaną wykorzystane do elektronicznego przesyłania materiałów informacyjnych aż do momentu wycofania zgody lub zgłoszeniu sprzeciwu przeciw otrzymywaniu reklamy. 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Spełnienie Państwa oczekiwań związanych z terminem spotkania i przesłania darmowego pakietu informacyjnego służy ponadto spełnieniu działań przedumownych, w związku z czym dodatkową podstawę prawną w tym zakresie stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Reklamy przesyłamy drogą pocztową na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z zapisem art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

 

3  Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?

 

3.1  W ramach koncernu PORTAS

Podczas rejestracji jako osoby zainteresowanej Państwa dane, pochodzące z formularza zapytania „Pakiet informacyjny” lub „Doradztwo na miejscu”, są przekazywane na podstawie podanego kodu pocztowego do odpowiedniego zakładu specjalistycznego PORTAS (partner licencyjny / partner franczyzowy / doradca klienta PORTAS) zgodnie z naszym systemem przyporządkowania klientów do określonego obszaru, tak aby możliwe było dalsze opracowanie zapytania. W momencie przesłania formularza zapytania udzielają Państwo wyraźnej zgody na takie przekazywanie danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

Nie przekazujemy Państwa danych stronom trzecim, chyba że obowiązek taki wynika ze wskazanych poniżej przepisów prawa. 

 

3.2  Poza koncernem PORTAS

Przekazywanie Państwa danych osobowych nakazane przepisami prawa zgodnie z art. 6 ust, 1 lit. c) RODO może mieć miejsce w szczególności w odniesieniu do wymienionych poniżej odbiorców:

• Podmioty publiczne i organy nadzorcze, np. urzędy podatkowe
• Organy sądowe i organy ścigania, np. policja, sądy i prokuratury
• Adwokaci i notariusze, np. podczas postępowania upadłościowego
• Biegli rewidenci.

 

4  Jak długo przechowujemy Państwa dane?

 

Państwa dane są usuwane wtedy, gdy nie będą już potrzebne do osiągnięcia celu ich przetwarzania, a dane te nie muszą być przechowywane zgodnie z obowiązkiem archiwizacji, wynikającym z przepisów prawa podatkowego i handlowego. 

 

4.1  Dane zapisane w naszych plikach dzienników są usuwane najpóźniej po siedmiu dniach od ich automatycznego zapisania. Przechowywanie wykraczające poza powyższy zakres jest możliwe, przy czym wtedy adresy IP użytkownika są usuwane lub anonimizowane, dzięki czemu nie będzie możliwe przyporządkowanie urządzenia klienckiego. 

 

4.2  Dane pochodzące z formularza zapytania „Pakiet informacyjny” lub „Doradztwo na miejscu” są usuwane po upływie pięciu lat. Okres ten rozpoczyna swój bieg z upływem roku, w którym my lub inny właściwy zakład specjalistyczny PORTAS zajmował się opracowaniem danego zapytania. W przypadku sprzeciwu przeciwko otrzymywaniu reklam od naszej firmy lub wycofania zgody na otrzymywanie reklamy drogą elektroniczną Państwa dane zostaną opatrzone odpowiednią adnotacją, dotyczącą blokady takich działań. 

 

4.3  W przypadku przekazania opinii przez naszą stronę, dane, które pobraliśmy w ten sposób, zostaną usunięte po upływie pięciu lat. Okres ten rozpoczyna swój bieg z upływem roku, w którym przekazano nam dane za pomocą formularza oceny dostępnego na naszej stronie. 

 

5  Jakie stosujemy pliki cookies oraz narzędzia analityczne/marketingowe? 

 

5.1  Nasza strona internetowa korzysta z plików cookies. Cookies to pliki tekstowe wysyłane na Państwa komputer, aby możliwe było jego zidentyfikowanie, gdy korzystają Państwo ze stron internetowych. PORTAS wykorzystuje cookies w niektórych obszarach swoich stron internetowych, aby ułatwić Państwu korzystanie ze stron, a także dlatego, aby ich wygląd miał bardziej indywidualny charakter. W pliku cookie są zapisywane informacje, które wynikają z zastosowania konkretnego urządzenia końcowego. Nie oznacza to jednak, że otrzymujemy bezpośrednio informacje na temat Państwa tożsamości. 

Korzystanie z naszej strony internetowej jest również możliwe bez użycia plików cookies. Mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki w ten sposób, aby informowała ona o zapisywaniu cookies lub też je odrzucała, bądź też ograniczała zastosowanie do konkretnych stron internetowych. Informacje dotyczące zmiany tych ustawień znajdą Państwo w funkcji pomocy przeglądarki (np. Microsoft Internet Explorer, Chrome, Safari lub Firefox), której używają Państwo do korzystania z internetu. 

Ponadto stosujemy poniżej opisane pliki cookies, które umożliwiają analizę zachowań użytkownika w internecie oraz wyświetlenie celowo dobranego przekazu reklamowego. Ogólne informacje na temat ochrony danych w Google dostępne są na stronie https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Możliwe jest również uzyskanie stosownych informacji za pośrednictwem strony internetowej Network Advertising Initiative (NAI) https://www.networkadvertising.org. Google podlega standardom EU-US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

 

5.1.1  Google Analytics 

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy sieciowej Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”). Google Analytics używa tzw. plików cookies (ciasteczek), będących plikami tekstowymi, zapisywanymi na Państwa komputerze, i umożliwiającymi analizę Państwa sposobu korzystania ze strony internetowej. Informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej, generowane przez pliki cookies, są przesyłane i zapisywane z reguły na serwerze Google w USA. W przypadku aktywacji anonimizacji IP na naszej stronie internetowej, Google dokona skrócenia Państwa adresu IP w krajach członkowskich Unii Europejskiej i w innych państwach sygnatariuszach Umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych sytuacjach pełen adres IP zostanie przesłany do serwera Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora niniejszej strony internetowej Google wykorzysta te informacje do analizy sposobu korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania raportów na temat aktywności witryny oraz innych usług dla operatora strony www, związanych z korzystaniem z witryny i z internetu. Adres IP, przekazany w ramach systemu Google Analytics przez przeglądarkę użytkownika, nie jest łączony z innymi danymi, będącymi w posiadaniu Google. 

Zapisywanie plików cookies można zablokować poprzez odpowiednie ustawienie w programie przeglądarki; podkreślamy jednak, że w takim przypadku ew. nie będzie możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji niniejszej witryny w pełnym ich zakresie. Poza tym użytkownik może zablokować pobieranie danych generowanych przez pliki cookies i związanych z korzystaniem z tej strony (w tym Państwa adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie dostępnej tutaj funkcji plugin przeglądarki. Zwracamy uwagę, iż system Google Analytics został na tej witrynie poszerzony o kod „gat._anonymizeIp();” w celu zagwarantowania anonimowego pobierania adresów IP (tzw. maskowanie IP).

 

5.1.2  Google AdWords Conversion Tracking i Dynamic Remarketing

Korzystamy ze śledzenia konwersji Google, czyli narzędzia służącego do analizy, dostarczanego przez Google. System Google AdWords zapisuje przy tym plik cookie na Państwa komputerze („pliki cookie do śledzenia konwersji”), jeżeli trafili Państwo na naszą stronę poprzez reklamę Google. Te pliki cookies tracą swoją ważność po 30 dniach i nie służą celom identyfikacji osobowej. Wykorzystywane są wyłącznie w celu zebrania informacji o tym, że kliknęli Państwo na jedną z naszych reklam, co spowodowało przekierowanie na naszą stronę. Każdy z klientów AdWords otrzymuje inny plik cookie. Zapobiega to monitorowaniu plików cookies poprzez strony klientów AdWords. Informacje pozyskane za pomocą plików cookies do śledzenia konwersji służą do tworzenia statystyk dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci AdWords uzyskują informacje o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na ich reklamę i zostali przekierowani na stronę oznaczoną tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują oni jednak jakichkolwiek informacji umożliwiających im identyfikację personalną użytkowników. Jeżeli nie chcą Państwo brać udziału w procesie śledzenia konwersji, mogą Państwo go wyłączyć w ustawieniach reklam (https://adsettings.google.com/anonymous?hl=de) lub też odrzucić zapisywanie cookies – np. zmieniając ustawienia przeglądarki. Obsługę plików cookies służących do śledzenia konwersji mogą Państwo wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki na blokowanie plików cookies pochodzących z domeny „googleadservices.com”. Szczegółowe informacje oraz politykę prywatności Google można znaleźć pod poniższym adresem: http://www.google.com/policies/technologies/ads/http://www.google.de/policies/privacy/.

Ponadto wykorzystujemy funkcję remarketingu systemu AdWords firmy Google. Funkcja ta służy do wyświetlania reklam odpowiadających zainteresowaniom osób odwiedzających stronę internetową w ramach sieci reklamowej Google. W przeglądarce osoby odwiedzającej jest przechowywany tzw. plik cookie, który umożliwia rozpoznanie użytkownika podczas wyświetlania stron internetowych należących do sieci reklamowej Google. Na stronach tych użytkownikowi mogą być prezentowane reklamy odnoszące się do treści, które wyświetlał on wcześniej na stronach internetowych wykorzystujących funkcję remarketingu firmy Google. Zgodnie z informacjami firmy Google podczas tego procesu nie gromadzi ona danych osobowych. Jeśli nie chcą Państwo korzystać z funkcji remarketingu firmy Google, można ją wyłączyć, dokonując odpowiednich ustawień w wymienionych wyżej ustawieniach reklam https://adssettings.google.com/anonymous?hl=de. Alternatywnie mogą Państwo wyłączyć używanie plików cookie dla reklam odpowiadających zainteresowaniom, korzystając z opcji dezaktywacji zgodnie z instrukcjami na stronie http://optout.aboutads.info/.

 

5.1.3  Narzędzie DoubleClick firmy Google

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy także internetowe narzędzie marketingowe DoubleClick firmy Google („DoubleClick”). Jest to również element oferty firmy Google. Narzędzie DoubleClick używa plików cookie do wyświetlania Państwu odpowiednich reklam, poprawy raportów skuteczności kampanii reklamowej lub w celu uniknięcia wielokrotnego wyświetlania tych samych reklam. W tym procesie Państwa przeglądarce nadawany jest spseudonimizowany numer identyfikacyjny (ID) w celu sprawdzenia, które reklamy zostały pokazane w Państwa przeglądarce oraz które reklamy zostały wyświetlone. Ponadto narzędzie DoubleClick za pomocą identyfikatorów może rejestrować tzw. konwersje, które są związane z żądaniami wyświetlenia. Zachodzi to w sytuacji, gdy użytkownik widzi reklamę DoubleClick, a później w tej samej przeglądarce wyświetla naszą stronę internetową i wysyła z niej jakieś żądanie. Zgodnie z informacjami firmy Google pliki cookies nie zawierają informacji o danych osobowych.

Informacje generowane przez plik cookie są przesyłane i zapisywane na serwerze Google w USA. Nie mamy wpływu na zakres oraz dalsze wykorzystywanie danych, które są gromadzone za pomocą tego narzędzia przez Google i przekazujemy Państwu informacje zgodnie z naszą wiedzą: W wyniku włączenia narzędzia DoubleClick firma Google otrzymuje informacje o tym, że wyświetlili Państwo odpowiednią część naszej strony internetowej lub kliknęli naszą reklamę. Jeśli w ramach tej usługi są Państwo zarejestrowani w firmie Google, może ona przypisać wizytę na stronie internetowej do Państwa konta. Nawet jeśli nie są Państwo zarejestrowani w firmie Google lub nie są Państwo zalogowani, istnieje możliwość, że dostawca pozna Państwa adres IP i go zapisze. 

Zapisywanie plików cookies można zablokować poprzez odpowiednie ustawienie w programie przeglądarki; podkreślamy jednak, że w takim przypadku ew. nie będzie możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji naszych stron internetowych w pełnym ich zakresie. Poza tym użytkownik może zablokować pobieranie danych generowanych przez pliki cookies i związanych z korzystaniem z tych stron oraz przetwarzanie tych danych przez Google, dokonując odpowiednich ustawień reklam https://adsettings.google.com/anonymous?hl=de. Alternatywnie mogą Państwo wyłączyć używanie plików cookie dla reklam odpowiadających zainteresowaniom, korzystając z opcji dezaktywacji zgodnie z instrukcjami na stronie http://optout.aboutads.info/.

 

5.2  Zgromadzone za pośrednictwem plików cookie dane użytkowników są anonimizowane lub pseudonimizowane, w wyniku czego przyporządkowanie danych do wyświetlających treści użytkowników staje się już niemożliwe. Dane te nie są przechowywane razem z Państwa pozostałymi danymi osobowymi. Podstawą prawną przetwarzania danych przy wykorzystaniu plików cookie jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

 

5.3  Celem wykorzystywania plików cookie niezbędnych z powodów technicznych jest ułatwienie Państwu korzystania z naszej strony internetowej. Bez wykorzystania plików cookie niektóre funkcje nie są obsługiwane. Wymagają one ponownego rozpoznania przeglądarki także po zmianie strony. Pliki cookie do celów analitycznych i marketingowych są wykorzystywane w celu poprawy jakości naszej strony internetowej oraz ulepszenia przeglądanych przez Państwa treści, a także dla wygody użytkownika. Dzięki wykorzystaniu narzędzi wiemy, w jaki sposób korzystają Państwo ze stron internetowych i możemy je odpowiednio stale optymalizować i dostosowywać do Państwa potrzeb. 
Cele te obejmują także nasz prawnie uzasadniony interes związany z przetwarzaniem danych zgodnie z zapisem art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

 

6  Jakie mają Państwo prawa?

 

6.1  Prawo do informacji i sprostowania

Zgodnie z art. 15 RODO mają Państwo prawo zażądać informacji o przetwarzanych przez nas danych. W szczególności mogą Państwo zażądać informacji o 

• celach przetwarzania; 
• kategorii danych osobowych; 
• kategoriach odbiorców, którym zostały lub będą ujawnione Państwa dane, 
• planowanym czasie przechowywania, 
• przysługującym prawie do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu, przysługującym prawie skargi, 
• pochodzeniu Państwa danych, o ile nie zostały one zgromadzone przez nas, 
• istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania i ew. wyczerpujących informacji szczegółowych. 

Jeżeli Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne, zgodnie z art. 16 RODO mogą Państwo zażądać ich niezwłocznego sprostowania i/lub uzupełnienia.

 

6.2  Prawo do usunięcia 

Zgodnie z art. 17 RODO mogą Państwo zażądać niezwłocznego usunięcia danych osobowych w następujących sytuacjach:

• jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub były przetwarzane w inny sposób; 
• jeżeli cofnęli Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie ma innej podstawy prawnej do ich przetwarzania;
• jeżeli nie zgadzają się Państwo na przetwarzanie danych i nie istnieją jakiekolwiek priorytetowe, uprawnione podstawy do ich przetwarzania;
• jeżeli Państwa dane osobowe były przetwarzane w sposób niezgodny z prawem;
• Jeżeli Państwa dane osobowe muszą zostać usunięte ze względu na wymogi ustawowe.

Prawo do usunięcia nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne 

• do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; 
• do wywiązania się z obowiązku prawnego lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi bądź 
• do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

6.3  Prawo do ograniczenia przetwarzania 

Zgodnie z art. 18 RODO mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych w jednej z następujących sytuacji:

• Jeżeli zaprzeczają Państwo prawidłowości swoich danych osobowych, a nasz koncern miał możliwość zweryfikowania ich prawidłowości.
• Jeżeli przetwarzanie odbywa się niezgodnie z prawem, a Państwo zażądali ograniczenia wykorzystywania danych, zamiast ich usunięcia.
• Jeżeli Państwa dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania, potrzebujemy ich jednak do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
• Jeżeli wnieśli Państwo sprzeciw i jeszcze nie ustalono, czy jest on zasadny w odniesieniu do naszych uprawnionych interesów.

6.4  Prawo do poinformowania 

Jeżeli skorzystali Państwo z prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jesteśmy zobowiązani do poinformowania o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych każdego odbiorcy, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Zachowują Państwo nadal prawo do informacji o odbiorcach. 

 

6.5  Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Mają Państwo prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

6.6  Prawo do sprzeciwu

Jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Państwa danych ze względu na uzasadnione interesy koncernu lub w interesie publicznym. W takim przypadku mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w dowolnym czasie. Nie wolno nam już przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

Prawo do sprzeciwu przysługuje Państwu zawsze również wtedy, jeśli wykorzystujemy Państwa dane do naszej reklamy bezpośredniej. Jeżeli wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno wówczas wykorzystywać do takich celów. 

Sprzeciw można wysłać na następujący adres e-mail: datenschutz@portas.de.

 

6.7  Prawo do wniesienia skargi

Zgodnie z art. 77 RODO – bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem – mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Z reguły mogą zwrócić się Państwo do organu nadzorczego właściwego miejscowo dla Państwa miejsca pobytu lub siedziby naszej firmy. Organem właściwym miejscowo w naszym przypadku jest: Heski Inspektor Ochrony Danych, skrzynka pocztowa 3163, 65021 Wiesbaden, Tel.: 0611/1408-0, Faks: 0611/1408-900, E-mail: Poststelle@datenschutz.hessen.de

 

6.8  Prawo do przenoszenia danych

Zgodnie z art. 20 RODO mają Państwo prawo otrzymać zapisane u nas dane osobowe w formacie uporządkowanym, typowym i możliwym do odczytu maszynowego oraz zażądania przekazania ich innemu administratorowi. Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. 

 

7  Jakimi metodami technicznymi zabezpieczamy Państwa dane? 

 

Państwa dane związane z zapytaniem na naszej stronie chronimy za pomocą szyfrowania SSL, które odpowiada aktualnemu standardowi bezpieczeństwa. Z reguły jest to szyfrowanie 256-bitowe. Jeżeli Państwa przeglądarka nie obsługuje tego szyfrowania, wykorzystujemy zamiast niego 128-bitową technologię v3. To, czy pojedyncza strona naszej witryny internetowej jest zaszyfrowana, można rozpoznać po symbolu zamkniętej kłódki na dolnym pasku lub pasku adresu przeglądarki. 

Ponadto stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić Państwa dane przed przypadkowymi lub celowymi manipulacjami, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale udoskonalane odpowiednio do postępu technologicznego. 

 

8  Zmiany polityki prywatności 

 

Zastrzegamy sobie prawo do dostosowywania niniejszej polityki prywatności co jakiś czas, aby zawsze spełniała aktualne wymogi prawne lub w celu dokonania zmian naszych świadczeń w ramach polityki prywatności, np. przy wprowadzaniu nowych ofert. W przypadku ponownych odwiedzin na naszej stronie internetowej obowiązuje aktualna polityka prywatności. 

 

Stan: maj 2018 r.

logo-portas
Menü